13 de juliol 2007

Pensament regenerador

El missatge central de Catalunya Acció situa la regeneració com la força transformadora que ha de portar el nostre país a l'alliberament. Aquesta regeneració exigeix la instauració de nous valors i noves maneres de fer que, ara com ara, s'han esvaït de les vides quotidianes de moltes persones, però, sobretot, s'han fet fonedissos de la nostra vida social i nacional: el sentit de la responsabilitat històrica, la capacitat de ser fidel a ideals i persones, l'honestedat, l'esperit de servei, que implica la capacitat de denunciar i plantar cara quan una situació ho requereix. Es ben sabut que totes les dependències i submissions són castradores, perquè impedeixen a qui està sotmés de brillar amb la seva pròpia llum, d'expressar la seva plenitud. La submissió sempre emmascara i distorsiona, i impedeix portar a terme el propòsit bàsic que dóna sentit a la vida, ja es tracti d'un individu o d'un poble sencer: Ser. Manifestar-se des de la més pregona autenticitat. Quan hom no porta a terme el propòsit més elemental de la seva vida, la conseqüència immediata n'és la depressió i el desànim. Tot esdevé gris. En lloc de treballar per l'excel·lència, la vida social esdevé presonera de valors de supervivència, de plaers inmediats (consumisme, drogues...). El materialisme i la rapinya esdevenen déus, l'individualisme, en els sentit més pejoratiu del terme, així com el conformisme és fan amos de la situació. Si volem esdevenir un poble feliç que es sustenti en la seva pròpia cosmovisió, és imperatiu retrobar el nostre propòsit, la nostra manera genuïna de ser, la nostra idiosincràcia, que tants segles de colonització han desdibuixat i corromput. I això només serà possible quan ens desempalleguem de la dependència i la submissió. Quan deixem de pensar i actuar com a víctimes i decidim esdevenir els creadors de la nostra realitat. Només quan hom accepta agafar i dirigir les regnes del seu destí, esdevé poderós i capaç de transformar la seva vida i la seva realitat. I això és el què s'espera de cada un de nosaltres. Que sapiguem trobar en nosaltres la saviesa i la intel.ligència, la fermesa i l'audàcia per esdevenir instruments d'alliberament d' aquesta Realitat que ha d'acabar mostrant la seva plenitud en totes i cada una de les seves manifestacions individuals i nacionals. Una eina poderosíssima al servei d'aquesta regeneració és esdevenir conscients i directors del nostre funcionament mental. Hi ha una llei universal que posa en evidència la primacia del pensament en la configuració de la realitat, el seu enunciat diu: l'energia segueix el pensament. O sigui allò en què centres la teva atenció, el teu pensament, crea les teves emocions, els teus sentiments i en definitiva la teva vida. Les nostres actituds estan construïdes sobre una sola cosa: les nostres creences i els nostres pensaments. Si els canviem, el nostre món també canviarà. Quan estem inmersos en una situacií difícil i problemàtica aquesta llei continua funcionant i es fa més evident. Si ens centrem en el problema, es fa cada vegada més gran i paorós. L'estudi de la ment ens ha demostrat que intentar trobar la solució a un problema o situació delicada centrant-se en el problema és un error enorme. Com més ens centrem en el problema, menys capaços serem de trobar la solució. Einstein ja va dir: "La solució d'un problema, mai vindrà del mateix nivell de comprensió que ha engendrat el problema". En altres paraules, mantenir-nos absorts en el problema, no ens ajudarà a superar-lo, perquè serem incapaços de veure la solució que necessitem. Les solucions es troben quan som capaços de veure les coses d'una manera fresca i nova. Per irònic que pugui semblar, has de deixar de pensar en un problema per trobar-hi solució. La saviesa i les solucions sorgeixen quan sabem veure els vells problemes d'una manera nova. És important que ens adonem que com a poble, sovint ens deixem arrossegar pels pensaments negatius i limitadors, que són engendrats i reflecteixen a l'hora la dependència en què vivim. Però hem de ser capaços de veure que mantenir-nos en aquest hàbit de pensament negatiu, de visualitzar-nos com a víctimes no ens ajudarà a sortir-nos-en. Al contrari, ens hi enfonsarà encara més. Cal que ens disciplinem i enfoquem l'atenció cap a tots aquells pensaments que ens han de fer sortir del pou. Tots els pensaments que ens retornin el protagonisme, el poder i la confiança, engendraran aquests sentiments i les actituds valentes que caracteritzen l'home regenerat. L'home que sap que la seva força interior és molt més poderosa que el problema a què s'enfronta. Cal que ens disciplinem a crear voluntariament un estat mental positiu, perquè qualsevol situació difícil i complexa és més facilment solucionable en l' estat de ment positiu, que fa aflorar totes les nostres potencialitats. Cal que siguem conscients que la nostra atenció és la clau del nostre èxit. Si la nostra atenció se centra en els problemes que ens aclaparen, estem alimentant-los, i ens hi enfonsem. Però si l'atenció la dirigim cap a pensaments i actituda regeneradores i d'alliberament, és cap aquí cap on ens encaminarem. Tal com diu el Dr. Lieberman, un gran estudiós en el camp de la llum com a eina guaridora: "Ens hem d'adonar que donem vida a allò en què concentrem la nostra atenció. Tan és si l'atenció és positiva o negativa. Qualsevol tipus d'atenció enfocada sobre una idea o situació li dóna vida, exagera la seva mida i actua com a element fertilitzador". Cal, doncs, que siguem plenament conscients de la direcció i focalització del nostre pensament. Es la nostra eina bàsica de regeneració. Maria Torrents Consellera de Catalunya Acció

Llibre de presentació internacional